Ot.prp. nr. 14 (2001-2002)

Om lov om endringer i markedsføringsloven

Om lov om endringer i markedsføringsloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget