Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 14 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunnen for lovendringsforslaget

1.1 Innledning

Nærings- og handelsdepartementet legger med dette frem forslag til endring i lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven). Endringen åpner for at misbruk av mestertittel og mestermerket kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Samtidig beholdes eksisterende sanksjonsmulighet med anmeldelse og bøtestraff som en sikkerhetsventil i de mer graverende tilfellene, samt ved gjentakelse og vedvarende misbruk/overtredelse av mesterbrevloven.

Forslaget er basert på erfaringen med mesterbrevloven siden den trådte i kraft 15. januar 1987. Den viser blant annet at det er vanskelig og svært tungvint å iverksette sanksjoner overfor overtredere med grunnlag i eksisterende hjemmel i mesterbrevloven, som forutsetter politianmeldelse og rettskraftig dom.

1.2 Høring

Et notat ble sendt på høring 15. juli 2008 med frist 1. oktober 2008. Høringsnotatet ble sendt til disse instansene:

 • Departementene

 • Forbrukerombudet

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Konkurransetilsynet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Mesterbrevnemnda

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Den Norske Advokatforening

 • Statens Bygningstekniske etat

 • Samarbeidsrådet for yrkesutdanning

 • Folkeuniversitetet

 • Baker- og konditorbransjens Landsforening

 • Byggenæringens Landsforening

 • Byggmesterforsikring

 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

 • Foreningen Norske Låsesmeder

 • Kjøttindustriens Fellesforening

 • Kulde- og varmepumpeentreprenørenes Landsforening

 • Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

 • Boligsprodusentenes Forening

 • Byggmesterforbundet

 • Børsemakernes Landsforbund

 • Foreningen av Norske Orgelbyggere

 • Glassbransjeforbundet

 • Korrosjon-, Isolasjon og Stillasbedriftenes Fore­ning

 • Landsforbundet for strikkere

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Norges Bunadhåndverkere

 • Norges Fotografforbund

 • Norges Gullsmedforbund

 • Norges Kjole- og Draktsyerforbund

 • Norges Urmakerforbund

 • Norsk Blomsterhandlerforbund

 • Norsk Industri

 • Norsk Renseri- og Vaskeriforbund

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Frisørmesterforbund

 • Norges Husflidslag

 • Norges Tannteknikerforbund

 • Norsk Anleggsgartnermesterlag

 • Norsk Gravørmester Forening

 • Norske Håndvevere

 • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening

 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

 • Pelsvarehandlernes Landsforening

 • Takentreprenørenes Forening

 • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

 • Norske Murmesteres Landsforening

 • Norske Trevarefabrikkers Landsforbund

 • Oljeindustriens Landsforening

 • Reiselivsbedriftenes Landsforening

 • Trelastindustrien

 • Visuell Kommunikasjon - VISKOM

Departementet har mottatt svar fra disse høringsinstansene:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, Landsorganisasjonen i Norge, Norske Rørlegge­rbedrifters Landsforening, Kulde- og varmepumpeentreprenørenes Landsforening, Mesterbrevnemnda, Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO-Håndverk, NHO avd. arbeidsliv, NHO-Reiseliv, Statens Bygningstekniske etat, Faglig råd for restaurant- og matfag, Faglig råd for medier- og kommunikasjon, Utdanningsdirektoratet, Norges Kjole- og Draktsyerforbund og Den norske advokatforening.

Alle som har svart på høringsbrevet er enten positive til forslaget eller har ikke merknader.

Til toppen
Til dokumentets forside