Ot.prp. nr. 17 (1996-97)

Om lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Til forsiden