Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 3 (1998-99)

Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) i samsvar med et fremlagt forslag.

Tilråding fra Justis- og politidepartementet ligger ved.

Til toppen
Til dokumentets forside