Ot.prp. nr. 40 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget