Ot.prp. nr. 40 (2005-2006)

Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Lufttransport AS i forbindelse med tariffrevisjonen 2005

Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Lufttransport AS i forbindelse med tariffrevisjonen 2005

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget