Ot.prp. nr. 41 (1996-97)

Om lov om Kystvakten (kystvaktloven)

Om lov om Kystvakten (kystvaktloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget