Ot.prp. nr. 41 (1996-97)

Om lov om Kystvakten (kystvaktloven)

Om lov om Kystvakten (kystvaktloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget