Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 43 (2003-2004)

Om lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet)

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over aktører innen den sivile rettspleien på grunnplanet

Tabellen nedenfor gir en oversikt over enkelte sider av dagens organisering av den sivile rettspleien på grunnplanet og hvordan den forholder seg til organiseringen av polititjenesten.

Kolonne 1 viser landets kommuner fordelt på politidistrikter og fylker. For politidistriktene er det oppgitt hvor mange kommuner distriktet omfatter og i hvilken kommune politidistriktets ledelse holder til. For fylkene er det oppgitt hvor mange kommuner fylket omfatter.

Kolonne 2 og 3 viser areal i km2 og folketall for politidistriktene, fylkene og kommunene. Opplysningene er hentet fra Statskalenderens nettutgave og er à jour pr. 1. januar 2002.

Kolonne 4 nevner de forskjellige utøverne innen den sivile rettspleien på grunnplanet. I parentes er det angitt hvem som utfører polititjenesten der det ikke er lensmannskontoret eller en politistasjon med sivile rettspleiegjøremål. Følgende forkortelser er brukt:

gk: organet dekker sentrum av kommunen, de fleste steder i samsvar med gamle kommunegrenser
K: kommunalt organ
lmk: lensmannskontor
lmk S: lennsmannskontor med bare sivile gjøremål
N: namsmannsavdelingen ved tingretten
pst: politistasjon
pst S: politistasjon med sivile rettspleiegjøremål i tillegg til polititjenesten

Kolonne 5 viser antall saker behandlet av forliksrådet i kommunen i 2002 (for Kviteseid og Rødøy i 2001) og oppsummert for politidistriktene og fylkene. Opplysningene er innhentet fra Statistisk sentralbyrå. Summen er ikke i samsvar med summen i tabell 2.1 i punkt 2.2 fordi Svalbard er med der.

Tabellen gir ikke oversikt over hvordan forliksrådssekretariatene er organisert i de forskjellige kommunene. Noe foreldede opplysninger om hvor kommunalt ansatte utfører oppgaven, hvor lensmannen eller andre ved lensmannskontoret er engasjert, og hvor forliksrådets formann eller et annet medlem utfører sekretæroppgaven, finnes i utredningen 1997, jf. punkt 3.5.

Politidistrikt/Fylke/Kommune Areal Folketall Utøvere Forliksrådssaker
Østfold politidistrikt
(12 kom) (Sarpsborg) 3 289 211 819 11 488
Østfold fylke (18 kom) 4 183 252 746 13 871
Sarpsborg 407 48 555 Sarpsborg pst S 2 821
(Halden pst)
Halden 641 27 204 Halden lmk 1 597
Våler 257 4 126 Våler lmk 202
- » - (bare sivile oppgaver)
Moss 63 27 338 (Moss pst) 1 824
(Fredrikstad pst)
Borge lmk
Fredrikstad 290 68 505 Onsøy lmk 3 466
Kråkerøy og Rolvsøy lmk S
Underfogden i Fredrikstad K gk
Hvaler 88 3 588 Hvaler lmk 97
Aremark 321 1 441 Aremark lmk 55
Marker 413 3 319 Marker og Rømskog lmk 118
Rømskog 183 657 - » - 16
Rakkestad 433 7 159 Rakkestad lmk 403
Råde 119 6 388 Råde lmk 224
Rygge 74 13 539 Rygge lmk 665
Follo politidistrikt
(13 kom) (Ski) 1 714 154 098 7 474
Trøgstad 205 4 952 Askim og Trøgstad lmk 243
- » - (bare sivile oppgaver)
Askim 69 13 673 (Askim pst) 870
Spydeberg 142 4 670 Spydeberg lmk 237
Eidsberg 236 9 919 Eidsberg lmk 609
Skiptvet 102 3 258 Skiptvet lmk 174
Hobøl 141 4 455 Hobøl lmk 250
Akershus fylke (22 kom) 4 917 477 325 22 807
Vestby 134 12 515 Vestby lmk 809
Ski 166 25 763 Ski pst S 1 184
Ås 103 14 037 Ås lmk 551
Frogn 87 12 962 Frogn lmk 626
Nesodden 60 15 777 Nesodden lmk 585
Oppegård 37 23 152 Oppegård lmk 742
Enebakk 232 8 965 Enebakk lmk 594
Romerike politidistrikt
(13 kom) (Skedsmo) 3 806 212 667 11 947
Aurskog-Høland 961 12 997 Aurskog-Høland lmk 774
Sørum 207 12 386 Sørum lmk 667
Fet 176 9 327 Fet og Rælingen lmk 378
Rælingen 71 14 631 - » - 668
Lørenskog 71 29 834 Lørenskog lmk 1 338
Skedsmo 77 40 034 Lillestrøm pst S 2 420
Nittedal 187 19 185 Nittedal lmk 841
Gjerdrum 83 4 778 Nannestad og Gjerdrum lmk 291
Nannestad 341 9 436 - » - 749
Ullensaker 252 21 942 Ullensaker lmk 1 523
Nes 639 17 458 Nes lmk 957
Eidsvoll 456 18 035 Eidsvoll og Hurdal lmk 1 196
Hurdal 285 2 624 - » - 145
Asker og Bærum politidistrikt (2 kom) (Bærum) 293 151 487 5 769
(Bærum pst)
Bærum 192 101 497 Bærum lmk S 3 518
(Asker pst)
Asker 101 49 990 Asker lmk S2 251
Oslo politidistrikt
(1 kom) (Oslo) 454 512 589 29 107
Oslo fylke (1 kom) 454 512 589 29 107
(Oslo pd + 5 pst: Grønland, Majorstua, Manglerud, Sentrum, Stovner)
Oslo 454 512 589 Oslo byfogdembete N 29 107
Hovedstevnevitnet i Oslo K
Hedmark politidistrikt
(22 kom) (Hamar) 27 388 187 965 10 287
Hedmark fylke (22 kom) 27 388 187 965 10 287
(Kongsvinger pst)
Kongsvinger 1 038 17 366 Kongsvinger lmk S 1 078
Hamar 351 26 952 Hamar pst S 1 329
Brumunddal lmk
Ringsaker 1 280 31 701 Moelv lmk 1 772
Løten 370 7 292 Løten lmk 340
Stange 725 18 030 Stange lmk 833
Nord-Odal 508 5 065 Nord-Odal lmk 177
Sør-Odal 517 7 501 Sør-Odal lmk 416
Eidskog 641 6 429 Eidskog lmk 408
Grue 839 5 412 Grue lmk 331
Åsnes 1 041 8 024 Åsnes lmk 537
Våler 705 4 020 Våler lmk 280
Elverum 1 229 18 527 Elverum pst S 1 215
Trysil 3 016 7 049 Trysil lmk 363
Åmot 1 339 4 398 Åmot lmk 210
Stor-Elvdal 2 167 2 921 Stor-Elvdal lmk 174
Rendalen 3 178 2 217 Rendalen lmk 111
Engerdal 2 195 1 516 Engerdal lmk 86
Tolga 1 122 1 808 Tolga og Os lmk 81
Os 1 039 2 147 - » - 154
Tynset 1 870 5 428 Tynset lmk 262
Alvdal 944 2 409 Alvdal og Folldal lmk 75
Folldal 1 275 1 753 - » - 55
Gudbrandsdal politidistrikt
(12 kom) (Lillehammer) 15 340 69 806 2 685
Oppland fylke (26 kom) 25 191 183 235 9 086
Lillehammer 477 24 796 Lillehammer pst S 851
Dovre 1 366 2 897 Lesja og Dovre lmk 188
Lesja 2 257 2 213 - » - 56
Skjåk 2 079 2 389 Skjåk lmk 67
Lom 1 945 2 519 Lom lmk 78
Vågå 1 349 3 813 Vågå lmk 84
Nord-Fron 1 145 5 886 Fron lmk 281
Sør-Fron 733 3 323 - » - 182
Sel 909 6 162 Sel lmk 270
Ringebu 1 250 4 692 Ringebu lmk 242
Øyer 640 4 924 Øyer lmk 180
Gausdal 1 190 6 192 Gausdal lmk 206
Vestoppland politidistrikt
(13 kom) (Gjøvik) 9 627 107 202 5 951
Gjøvik pst S
Gjøvik 673 27 093 Hovedstevnevitnet i Gjøvik K gk 1 481
Østre Toten 554 14 167 Østre Toten lmk 830
Vestre Toten 257 13 169 Vestre Toten lmk 757
Lunner 292 8 455 Lunner lmk 430
Gran 758 13 038 Gran lmk 755
Søndre Land 729 6 096 Søndre Land lmk 421
Nordre Land 955 6 892 Nordre Land lmk 359
Sør-Aurdal 1 109 3 352 Sør-Aurdal lmk 149
Etnedal 459 1 431 Etnedal lmk 65
Nord-Aurdal 908 6 538 Nord-Aurdal lmk 374
Vestre Slidre 465 2 269 Vestre Slidre lmk 142
Øystre Slidre 964 3 061 Øystre Slidre lmk 151
Vang 1 504 1 641 Vang lmk 37
Nordre Buskerud politidistrikt
(13 kom) (Ringerike) 12 056 80 516 4 111
Jevnaker 225 6 227 Jevnaker lmk 450
Buskerud fylke (21 kom) 14 927 239 793 12 449
Ringerike 1 553 27 912 Hønefoss pst S 1 521
Hole 195 5 117 - » - 201
Flå 705 1 065 Flå lmk 63
Nes 810 3 479 Nes lmk 150
Gol 533 4 415 Gol og Hemsedal lmk 195
Hemsedal 753 1 921 - » - 63
Ål 1 172 4 730 Ål lmk 200
Hol 1 868 4 578 Hol lmk 243
Sigdal 842 3 544 Sigdal lmk 114
Krødsherad 375 2 233 Krødsherad lmk 98
Modum 517 12 541 Modum lmk 685
Nore og Uvdal 2 508 2 754 Nore og Uvdal lmk 128
Søndre Buskerud politidistrikt
(11 kom) (Drammen) 3 335 179 473 9 479
(Drammen pst)
Drammen 138 55 862 Drammen tingrett N 3 303
Hovedstevnevitnet i Drammen K
Kongsberg 793 22 657 Kongsberg pst S 1 019
Øvre Eiker 458 15 161 Øvre Eiker lmk 911
Nedre Eiker 120 20 931 Nedre Eiker lmk 1 110
Lier 303 21 536 Lier lmk 1 011
Røyken 112 16 749 Røyken lmk 819
Hurum 163 8 599 Hurum lmk 448
Flesberg 562 2 532 Flesberg lmk 109
Rollag 450 1 477 Rollag lmk 58
Vestfold fylke (14 kom) 2 216 216 456 11 777
Svelvik 58 6 445 Svelvik lmk 360
Sande 178 7 524 Sande lmk 331
Vestfold politidistrikt
(12 kom) (Tønsberg) 1 981 202 487 11 086
Borre 69 24 302 Horten pst S 1 366
(Holmestrand pst)
Holmestrand 86 9 426 Underfogden i Holmestrand K 629
Tønsberg 106 35 326 (Tønsberg pst) 2 093
Nøtterøy 59 19 797 Tønsberg og Nøtterøy lmk S 716
(Sandefjord pst)
Sandefjord 122 40 079 Namsmannen i Sandefjord K 2 780
(Larvik pst)
Larvik 530 40 795 Larvik lmk 1 847
Hof 164 3 033 Hof lmk 208
Re 225 8 172 Re lmk 463
Andebu 186 4 823 Andebu lmk 217
Stokke 118 9 815 Stokke lmk 469
Tjøme 38 4 533 Tjøme lmk 190
Lardal 278 2 386 Lardal lmk 108
Telemark politidistrikt
(18 kom) (Skien) 15 315 165 710 8 314
Telemark fylke (18 kom) 15 315 165 710 8 314
(Grenland pst)
Porsgrunn 161 33 122 Hovedstevnevitnet i Porsgrunn K 1 719
Skien og Porsgrunn tingrett
- » -
Skien 779 49 936 Hovedstevnevitnet i Skien K 3 007
(Grenland pst)
Notodden 915 12 340 Notodden pst S 650
Siljan 216 2 328 Siljan lmk 68
(Bamble pst)
Bamble 300 14 159 Bamble lmk 679
(Kragerø pst)
Kragerø 307 10 610 Kragerø lmk 459
Drangedal 1 062 4 196 Drangedal lmk 127
Nome 434 6 646 Nome lmk 299
266 5 163 Bø lmk 257
Sauherad 316 4 356 Sauherad lmk 189
Tinn 2 063 6 490 Rjukan pst S 303
Hjartdal 798 1 636 Hjartdal lmk 35
Seljord 711 2 935 Seljord lmk 79
Kviteseid 709 2 672 Kviteseid lmk 112
Nissedal 902 1 441 Nissedal lmk 77
Fyresdal 1 277 1 333 Fyresdal lmk 31
Tokke 980 2 497 Tokke lmk 85
Vinje 3 117 3 850 Vinje lmk 138
Agder politidistrikt
(29 kom) (Kristiansand) 14 943 259 038 11 312
Aust-Agder fylke (15 kom) 9 212 102 945 4 584
Risør 191 7 027 Risør lmk 295
(Grimstad pst)
Grimstad 304 18 307 Sand tingrett N 895
Hovedstevnevitnet i Grimstad K
Arendal pst S
Arendal 272 39 554 Moland lmk 1 725
Hovedstevnevitnet i Arendal K gk
Gjerstad 323 2 486 Gjerstad lmk 156
Vegårshei 356 1 831 Vegårshei lmk 29
Tvedestrand 217 5 957 Tvedestrand lmk 315
Froland 642 4 630 Froland lmk 233
Lillesand 185 8 930 Lillesand lmk 354
Birkenes 675 4 315 Birkenes lmk 142
Åmli 1 143 1 853 Åmli lmk 118
Evje og Hornnes 561 3 337 Evje og Hornnes lmk 134
Bygland 1 331 1 314 Bygland lmk 54
Valle 1 289 1 439 Valle og Bykle lmk 35
Bykle 1 461 852 - » - 39
Iveland 261 1 113 Vennesla og Iveland lmk 60
Vest-Agder fylke (15 kom) 7 281 157 851 6 773
Vennesla 386 12 255 - » - 612
(3 pst: Kristiansand, Randesund, Vågsbygd)
Kristiansand 276 73 977 Kristiansand tingrett N 3 547
Hovedst.vitnet i Kristiansand K
(Mandal pst)
Mandal 221 13 417 Kristiansand tingrett N 466
Hovedstevnevitnet i Mandal K
Farsund 269 9 497 Farsund lmk 370
(Flekkefjord pst)
Flekkefjord 539 8 839 Flekkefjord lmk 301
Songdalen 217 5 502 Søgne og Sogndalen lmk 280
Søgne 148 9 229 - » - 378
Marnardal 397 2 184 Marnardal og Audnedal lmk 69
Audnedal 254 1 554 - » - 30
Åseral 888 902 Åseral lmk 27
Lindesnes 316 4 413 Lindesnes lmk 134
Lyngdal 391 7 192 Lyngdal lmk 320
Hægebostad 460 1 602 Hægebostad lmk 47
Kvinesdal 970 5 530 Kvinesdal lmk 147
Rogaland politidistrikt
(19 kom) (Stavanger) 7 230 288 189 10 923
Sirdal 1 547 1 758 Sirdal lmk 45
Rogaland fylke (27 kom) 9 326 381 375 14 894
Eigersund 430 13 324 Eigersund pst S 480
(Sandnes pst)
Sandnes 303 54 929 Sandnes lmk S 2 317
(Stavanger pst)
Stavanger 70 109 710 Stavanger tingrett N 5 022
Hovedstevnevitnet i Stavanger K
(Stavanger pst)
Sola 69 19 231 Sola lmk S 668
(Stavanger pst)
Randaberg 25 8 880 Randaberg lmk S 235
Sokndal 294 3 309 Sokndal lmk 89
Lund 414 3 130 Lund lmk 85
Bjerkreim 660 2 467 Bjerkreim lmk 33
255 14 203 Hå lmk 394
Klepp 115 14 009 Klepp lmk 405
Time 182 13 593 Time lmk 347
Gjesdal 609 9 104 Gjesdal lmk 247
Forsand 773 1 055 Strand og Forsand lmk 45
Strand 215 10 188 - » - 285
Hjelmeland 1 092 2 708 Hjelmeland lmk 55
Finnøy 106 2 822 Finnøy lmk 56
Rennesøy 65 3 249 Rennesøy og Kvitsøy lmk 86
Kvitsøy 6 520 - » - 29
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
(14 kom) (Haugesund) 5 134 133 625 5 371
(Haugesund pst)
Haugesund 72 30 742 Underfogden i Haugesund K 1 772
Suldal 1 728 3 984 Suldal lmk 80
Sauda 513 4 926 Sauda lmk 134
Bokn 48 765 Tysvær lmk 28
Tysvær 419 9 036 - « - 305
Karmøy 228 37 093 Karmøy lmk 1 390
Utsira 6 233 - « - 8
Vindafjord 444 4 827 Vindafjord lmk 145
Ølen 185 3 338 Ølen lmk 154
Hordaland fylke (33 kom) 15 449 438 253 21 353
Etne 708 3 966 Etne lmk 115
Sveio 247 4 683 Sveio lmk 160
Bømlo 247 10 892 Bømlo lmk 228
Stord 144 16 219 Stord lmk 775
Fitjar 145 2 921 Fitjar lmk 77
Hordaland politidistrikt
(30 kom) (Bergen) 14 783 402 966 20 078
(2 pst: Sentrum og Fyllingsdalen)
Arna og Åsane pst S
Fana pst S
Bergen 465 233 291 Laksevåg lmk 13 984
Bergen tingrett N gk
Hovedstevnevitnet i Bergen K gk
Tysnes 255 2 843 Tysnes lmk 65
Kvinnherad 1 136 13 140 Kvinnherad lmk 699
Jondal 208 1 112 Jondal lmk 34
Odda 1 648 7 575 Odda pst S 356
Ullensvang 1 393 3 560 Ullensvang og Eidfjord lmk 95
Eidfjord 1 502 959 - « - 31
Ulvik 722 1 201 Ulvik og Granvin lmk 55
Granvin 212 1 051 - « - 14
Voss 1 816 13 751 Voss lmk 358
Kvam 616 8 516 Kvam lmk 202
Fusa 379 3 723 Fusa lmk 50
Samnanger 265 2 343 Samnanger lmk 54
Os 140 14 103 Os lmk 690
Austevoll 114 4 460 Austevoll lmk 123
Sund 99 5 250 Fjell og Sund lmk 248
Fjell 147 18 927 - « - 765
Askøy 100 20 575 Askøy lmk 730
Vaksdal 738 4 187 Vaksdal lmk 106
Modalen 385 345 - « - 11
Osterøy 254 7 104 Osterøy lmk 229
Meland 91 5 577 Lindås og Meland lmk 188
Lindås 474 12 612 - « - 375
Øygarden 66 3 786 Øygarden lmk 199
Radøy 111 4 618 Radøy lmk 188
Austrheim 56 2 515 Austrheim og Fedje lmk 95
Fedje 9 685 - « - 18
Masfjorden 558 1 763 Masfjorden lmk 36
Sogn og Fjordane fylke (26 kom) 18 619 107 280 3 767
Gulen 596 2 473 Gulen lmk 56
Solund 228 921 Solund lmk 24
Sogn og Fjordane politidistrikt
(25 kom) (Flora) 18 177 107 785 3 780
Flora 693 11 323 Flora pst S 535
Hyllestad 259 1 528 Hyllestad lmk 24
Høyanger 907 4 632 Høyanger lmk 220
Vik 828 2 915 Vik lmk 62
Balestrand 430 1 506 Balestrand lmk 44
Leikanger 185 2 199 Leikanger lmk 65
Sogndal 745 6 604 Sogndal pst S 197
Aurland 1 489 1 807 Aurland lmk 68
Lærdal 1 341 2 178 Lærdal lmk 97
Årdal 979 5 709 Årdal lmk 180
Luster 2 702 4 968 Luster lmk 74
Askvoll 322 3 344 Askvoll lmk 54
Fjaler 418 2 935 Fjaler lmk 74
Gaular 579 2 824 Gaular lmk 97
Jølster 664 2 978 Jølster lmk 99
Førde 590 10 765 Førde og Naustdal lmk 398
Naustdal 369 2 751 - « - 115
Bremanger 831 4 093 Bremanger lmk 194
Vågsøy 166 6 385 Vågsøy lmk 275
Selje 236 3 037 Selje lmk 124
Eid 468 5 758 Eid lmk 212
Hornindal 191 1 197 Stryn og Hornindal lmk 17
Stryn 1 382 6 734 - « - 281
Gloppen 1 022 5 716 Gloppen lmk 181
Møre og Romsdal fylke (38 kom) 15 104 243 855 10 357
Vanylven 381 3 899 Vanylven lmk 93
Sunnmøre politidistrikt
(17 kom) (Ålesund) 5 197 129 969 5 694
Ålesund 98 39 373 Ålesund pst S 2 271
Sande 94 2 633 Herøy og Sande lmk 81
Herøy 121 8 374 - « - 325
Ulstein 97 6 664 Ulstein og Hareid lmk 200
Hareid 82 4 780 - « - 162
Volda 548 8 329 Volda lmk 332
Ørsta 803 10 218 Ørsta lmk 399
Ørskog 130 2 096 Ørskog lmk 64
Stordal 249 1 024 - « - 37
Skodje 120 3 570 - « - 96
Norddal 941 1 905 Stranda og Norddal lmk 65
Stranda 867 4 683 - « - 135
Sykkylven 337 7 446 Sykkylven lmk 403
Sula 59 7 230 Sula lmk 279
Giske 40 6 439 Giske lmk 223
Haram 257 8 781 Haram lmk 291
Vestnes 354 6 424 Vestnes lmk 331
Nordmøre og Romsdal politidistrikt
(20 kom) (Kristiansund) 9 527 109 987 4 570
Molde 362 23 876 Molde pst S 895
(Kristiansund og Frei pst)
Kristiansund 22 17 009 Hovedst.vitnet i Kristiansund K 1 057
Averøy og Frei lmk (bare sivile oppgaver)
Averøy 174 5 430 - « - 206
- « - (bare sivile oppgaver)
Frei 65 5 216 (Krisiansund og Frei pst) 254
Rauma 1 501 7 381 Rauma lmk 354
Nesset 1 049 3 248 Nesset lmk 93
Midsund 94 1 956 Sund lmk 33
Sandøy 20 1 305 - « - 23
Aukra 59 3 026 - « - 69
Fræna 368 8 949 Fræna lmk 389
Eide 153 3 272 Gjemnes og Eide lmk 194
Gjemnes 382 2 627 - « - 97
Tingvoll 337 3 146 Tingvoll lmk 93
Sunndal 1 712 7 354 Sunndal lmk 265
Surnadal 1 366 6 234 Surnadal og Rindal lmk 170
Rindal 641 2 132 - « - 33
Aure 503 2 702 Aure lmk 120
Halsa 304 1 750 Halsa og Tustna lmk 54
Tustna 140 1 045 - « - 65
Smøla 275 2 329 Smøla lmk 106
Sør-Trøndelag politidistrikt
(23 kom) (Trondheim) 18 071 264 060 13 002
Sør-Trøndelag fylke (25 kom) 18 832 266 323 13 109
(2 pst: Sentrum og Heimdal)
Trondheim 342 151 408 Trondheim tingrett N 7 991
Hovedstevnevitnet i Trondheim K
Hemne 659 4 278 Hemne og Snillfjord lmk 152
Snillfjord 508 1 056 - « - 20
Hitra 680 4 051 Hitra lmk 248
Frøya 231 4 107 Frøya lmk 240
Ørland 71 5 085 Ørland lmk 274
Agdenes 318 1 807 Orkdal og Agdenes lmk 56
Orkdal 593 10 381 - « - 506
Rissa 621 6 449 Rissa lmk 229
Bjugn 382 4 677 Bjugn lmk 281
Åfjord 955 3 362 Åfjord lmk 96
Oppdal 2 273 6 379 Oppdal lmk 274
Rennebu 936 2 675 Rennebu lmk 70
Meldal 633 3 995 Meldal lmk 151
Røros 1 956 5 597 Røros lmk 227
Holtålen 1 209 2 193 Holtålen lmk 51
Midtre Gauldal 1 861 5 819 Midtre Gauldal lmk 249
Melhus 696 13 425 Melhus lmk 734
Skaun 224 5 922 Skaun lmk 278
Klæbu 185 5 047 Klæbu lmk 251
Malvik 172 11 472 Malvik lmk 429
Selbu 1 235 3 961 Selbu og Tydal lmk 178
Tydal 1 331 914 - « - 17
Nord-Trøndelag politidistrikt
(27 kom) (Steinkjer) 24 419 131 587 6 657
Roan 373 1 111 Bjørnør lmk 68
Osen 386 1 152 - « - 39
Nord-Trøndelag fylke (24 kom) 22 396 127 457 6 465
Steinkjer 1 563 20 483 Steinkjer pst S 1 066
Namsos 775 12 352 Namsos og Fosnes pst S 708
Fosnes 546 766 - « - 20
Meråker 1 273 2 559 Meråker lmk 200
Stjørdal 923 18 724 Stjørdal lmk 857
Frosta 76 2 445 Frosta lmk 114
Leksvik 431 3 532 Leksvik og Mosvik lmk 110
Mosvik 219 922 - « - 29
Levanger 656 17 572 Levanger lmk 823
Verdal 1 548 13 665 Verdal lmk 830
Verran 602 2 663 Verran lmk 128
Namdalseid 769 1 814 Namdalseid lmk 97
Inderøy 146 5 854 Inderøy lmk 201
Snåsa 2 329 2 335 Snåsa lmk 108
Lierne 2 972 1 558 Lierne lmk 31
Røyrvik 1 587 563 Grong lmk 35
Namsskogan 1 416 969 - « - 70
Grong 1 140 2 588 - « - 124
Høylandet 756 1 308 Overhalla lmk 88
Overhalla 730 3 600 - « - 194
Flatanger 458 1 254 Flatanger lmk 59
Vikna 310 3 950 Vikna lmk 187
Nærøy 1 065 5 297 Nærøy lmk 330
Leka 108 684 Leka lmk 56
Nordland fylke (45 kom) 38 463 237 503 14 396
Bindal 1 262 1 867 Bindal lmk 85
Helgeland politidistrikt
(16 kom) (Vefsn) 15 967 75 598 3 814
Sømna 193 2 111 Sømna lmk 110
Brønnøy 1 040 7 532 Brønnøy og Vevelstad lmk 470
Vevelstad 530 557 - « - 15
Vega 159 1 392 Vega lmk 79
Herøy 62 1 835 Herøy og Dønna lmk 90
Dønna 193 1 556 - « - 53
Alstahaug 215 7 434 Alstahaug og Leirfjord lmk 401
Leirfjord 444 2 200 - « - 124
Vefsn 1 894 13 484 Mosjøen pst S 714
Grane 2 017 1 569 Grane og Hattfjelldal lmk 34
Hattfjelldal 2 683 1 603 - « - 54
Nesna 202 1 855 Nesna lmk 101
Hemnes 1 594 4 580 Hemnes lmk 199
Rana 4 464 25 350 Mo i Rana pst S 1 269
Lurøy 262 2 066 Lurøy og Træna lmk 85
Træna 15 474 - « - 16
Salten politiditrikt
(13 kom) (Bodø) 12 008 77 720 4 646
Bodø pst S
Bodø 921 41 760 Hovedstevnevitnet i Bodø K 2 883
Rødøy 706 1 509 Rødøy lmk 38
Meløy 871 6 830 Meløy lmk 333
Gildeskål 664 2 276 Gildeskål lmk 132
Beiarn 1 226 1 257 Beiarn og Skjerstad lmk 37
Skjerstad 465 1 080 - « - 56
Saltdal 2 213 4 863 Saltdal lmk 278
Fauske 1 208 9 627 Fauske lmk 445
Sørfold 1 654 2 278 Sørfold lmk 107
Steigen 1 013 2 889 Steigen lmk 131
Hamarøy 1 038 1 932 Hamarøy lmk 80
Røst 11 649 Værøy og Røst lmk 47
Værøy 18 770 - « - 79
Midtre Hålogaland politidistrikt
(23 kom) (Harstad) 11 996 118 563 7 871
(Narvik pst)
Narvik 2 030 18 495 Ankenes lmk 1 342
Hovedstevnevitnet i Narvik K gk
Tysfjord 1 463 2 283 Tysfjord lmk 145
Lødingen 531 2 358 Lødingen og Tjeldsund lmk 129
Tjeldsund 317 1 477 - « - 92
Evenes 252 1 508 Evenes lmk 68
Ballangen 930 2 679 Ballangen lmk 107
Flakstad 180 1 540 Vest-Lofoten lmk 114
Moskenes 120 1 282 - « - 72
Vestvågøy 422 10 668 - « - 875
Vågan 477 9 094 Svolvær pst S 768
Hadsel 566 8 131 Hadsel lmk 531
248 3 159 Bø lmk 179
Øksnes 317 4 687 Øksnes lmk 332
Sortland 713 9 408 Sortland lmk 681
Andøy 659 5 549 Andøy lmk 416
Troms fylke (25 kom) 25 848 151 673 8 267
Harstad 364 23 092 Harstad pst S 1 228
Kvæfjord 522 3 151 Kvæfjord lmk 179
Skånland 494 3 064 Skånland lmk 179
Bjarkøy 75 554 Bjarkøy lmk 15
Ibestad 242 1 715 Ibestad lmk 124
Gratangen 313 1 316 - « - 83
Lavangen 304 1 050 Salangen lmk 79
Salangen 457 2 303 - « - 133
Troms politidistrikt
(17 kom) (Tromsø) 23 078 115 428 6 247
(Tromsø pst)
Tromsø 2 558 60 524 Nams- og forvaltningsavd. ved pd 3 482
Bardu 2 698 3 799 Bardu lmk 125
Målselv 3 322 6 856 Målselv lmk 236
Sørreisa 361 3 298 Sørreisa lmk 136
Dyrøy 290 1 309 - « - 46
Tranøy 523 1 684 Lenvik lmk 92
Lenvik 895 11 080 - « - 630
Torsken 246 1 129 Berg og Torsken lmk 136
Berg 288 1 061 - « - 69
Balsfjord 1 494 5 642 Balsfjord lmk 308
Karlsøy 1 040 2 464 Karlsøy lmk 197
Lyngen 810 3 183 Lyngen lmk 149
Storfjord 1 538 1 860 - « - 68
Gáivuotna - Kåfjord 997 2 344 - « - 93
Skjervøy 473 3 014 Skjervøy lmk 191
Nordreisa 3 435 4 739 Nordreisa og Kvænangen lmk 217
Kvænangen 2 110 1 442 - « - 72
Vestfinnmark politidistrikt
(9 kom) (Hammerfest) 24 424 42 199 2 732
Finnmark fylke (19 kom) 48 637 73 732 4 855
Hammerfest 848 9 020 Hammerfest pst S 533
Kvalsund 1 844 1 091 - « - 82
Guovdageaidnu - Kautokeino 9 704 3 052 Kautokeino lmk 239
Alta 3 845 17 159 Alta lmk 1 007
Loppa 691 1 398 Loppa lmk 104
Hasvik 559 1 184 Hasvik lmk 103
Måsøy 1 136 1 433 Måsøy lmk 81
Nordkapp 924 3 513 Nordkapp lmk 314
Porsánjggu - Porsanger 4 873 4 349 Porsanger lmk 269
Østfinnmark politidistrikt
(10 kom) (Sør-Varanger) 24 215 31 533 2 123
Vardø 601 2 586 Vardø pst S 206
Båtsfjord 1 434 2 407 Båtsfjord pst S 231
Vadsø 1 259 6 120 Vadsø pst S 286
KáráßLSjohka - Karasjok 5 464 2 852 Karasjok lmk 235
Lebesby 3 459 1 511 Lebesby lmk 109
Gamvik 1 414 1 234 Berlevåg og Gamvik lmk 85
Berlevåg 1 120 1 210 - « - 65
Deatnu - Tana 4 055 3 039 Tana lmk 264
Unjárga - Nesseby 1 442 966 Nesseby lmk 87
Sør-Varanger 3 967 9 608 Kirkenes pst S 555
Til sammen: 323 758 4 524 066 226 518
315 lensmannskontorer
27 politidistrikter 33 politistasjoner med sivile rettspleiegjøremål
19 fylker 8 sivile lensmannskontorer
434 kommuner 8 namsmannsavdelinger (merk Mandal)
19 kommuner med oppgaver:
4 kommunale namsmenn/hovedstevnevitner
15 kommunale hovedstevnevitner for øvrig
1 annet (Tromsø)
Til toppen
Til dokumentets forside