Ot.prp. nr. 46 (2007-2008)

Om lov om endringer i opplæringslova

Om lov om endringer i opplæringslova
(Om formålet med opplæringen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget