Ot.prp. nr. 49 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget