Ot.prp. nr. 5 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 21 desember 1979 nr 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven) m.m.

Om lov om endringer i lov 21 desember 1979 nr 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven) m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget