Ot.prp. nr. 51 (2004-2005)

Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil

Tvistemålsutvalgets lovutkastDepartementets lovforslag
NOU § 1-1§ 1-1
NOU § 1-2§ 1-2
NOU § 1-3§ 1-3
NOU § 1-4§ 1-4
NOU § 1-5§ 1-5
NOU § 2-1§ 2-1
NOU § 2-2§ 2-2
NOU § 2-3 første ledd§ 2-3 første ledd
NOU § 2-3 annet ledd§ 2-4
NOU § 2-3 tredje ledd§ 2-3 annet ledd
NOU § 2-3 fjerde ledd§ 2-5
NOU § 3-1§ 3-1
NOU § 3-2§ 3-2
NOU § 3-3§ 3-3
NOU § 3-4§ 3-4
NOU § 3-5§ 3-5
NOU § 3-6§ 3-6
NOU § 3-7§ 3-7
-§ 3-8 Rettens fastsetting av prosessfullmektigens godtgjøring
NOU § 4-1§ 4-1
-§ 4-2 Overføring av sak fra tingrett til forliksråd
NOU § 4-2§ 4-3
NOU § 4-3§ 4-4
NOU § 4-4§ 4-5
NOU § 4-5§ 4-6
NOU § 4-6§ 4-7
NOU § 5-1§ 11-1
NOU § 5-2 første og annet ledd§ 11-2
NOU § 5-2 tredje ledd§ 11-3
NOU § 5-3§ 11-4
NOU § 5-4§ 11-5
NOU § 5-5§ 11-6
NOU § 5-6§ 11-7
NOU § 6-1§ 5-1
NOU § 6-2§ 5-2
NOU § 6-3§ 5-3
NOU § 6-4§ 5-4
NOU § 6-5§ 7-1
NOU § 6-6§ 7-2
NOU § 6-7§ 7-3
NOU § 6-8§ 7-4
NOU § 7-1§ 8-1
NOU § 7-2§ 8-2
NOU § 7-3§ 8-3
NOU § 7-4§ 8-4
NOU § 7-5§ 8-5
NOU § 7-6§ 8-6
NOU § 7-7§ 8-7
NOU § 7-8§ 19-11
NOU § 7-9§ 8-5 sjette ledd
NOU § 7-10§ 19-12
NOU § 8-1§ 6-1
NOU § 8-2§ 6-2
NOU § 8-3§ 6-3
NOU § 8-4§ 6-4
NOU § 8-5§ 6-5
NOU § 8-6§ 6-6
NOU § 8-7§ 6-7
NOU § 8-8§ 6-8
NOU § 8-9§ 6-9
NOU § 8-10§ 6-10
NOU § 8-11§ 6-11
NOU § 8-12§ 6-12
NOU § 8-13§ 6-13
NOU § 8-14§ 6-14
NOU § 9-1 første ledd§ 9-1
NOU § 9-1 annet ledd§ 4-2
NOU § 9-1 tredje ledd§ 4-1 tredje ledd
NOU § 9-2§ 9-2
NOU § 9-3§ 9-3
NOU § 9-4§ 9-4
NOU § 9-5§ 9-5
NOU § 9-6§ 9-6
NOU § 9-7§ 9-7
NOU § 9-8§ 9-8
NOU § 9-9§ 9-9
NOU § 9-10§ 9-10
NOU § 9-10 første ledd annet punktum§ 9-16 første ledd
NOU § 9-11§ 9-11
NOU § 9-12§ 9-12
NOU § 9-13§ 9-13
NOU § 9-14§ 9-14
NOU § 9-15§ 9-15
NOU § 9-16§ 9-16
NOU § 9-17§ 16-4
NOU § 9-18§ 9-17
NOU § 10-1§ 10-1
NOU § 10-2§ 10-2
NOU § 10-3§ 10-3
NOU § 10-4§ 10-4
NOU § 10-5§ 10-5
NOU § 10-6§ 10-6
NOU § 11-1§ 29-1
NOU § 11-2§ 29-2
NOU § 11-3§ 29-3
NOU § 11-4§ 29-4
NOU § 11-5§ 29-5
NOU § 11-6§ 29-6
NOU § 11-7§ 29-7
NOU § 11-8§ 29-8
NOU § 11-9§ 29-9
NOU § 11-10§ 29-10
NOU § 11-11§ 29-11
NOU § 11-12§ 29-12
NOU § 11-13§ 29-13
NOU § 11-14§ 29-14
NOU § 11-15§ 29-15
NOU § 11-16§ 29-16
NOU § 11-17§ 29-17
NOU § 11-18§ 29-18
NOU § 11-19§ 29-19
NOU § 11-20§ 29-20
NOU § 11-21§ 29-21
NOU § 11-22§ 29-22
NOU § 11-23§ 29-23
NOU § 11-24§ 29-24
NOU § 12-1§ 30-1
NOU § 12-2§ 30-2
NOU § 12-3§ 30-3
NOU § 12-4§ 30-6
NOU § 12-5§ 30-4
NOU § 12-6§ 30-5
NOU § 12-7§ 30-7
NOU § 12-8§ 30-8
NOU § 12-9§ 30-9
NOU § 12-10§ 30-10
NOU § 12-11§ 30-11
NOU § 12-12 første ledd§ 30-12
NOU § 12-12 annet ledd§ 30-13
NOU § 12-13§ 30-14
NOU § 12-14§ 30-15
NOU § 13-1§ 31-1
NOU § 13-2§ 31-2
NOU § 13-3§ 31-3
NOU § 13-4§ 31-4
NOU § 13-5§ 31-5
NOU § 13-6§ 31-6
NOU § 13-7§ 31-7
NOU § 13-8§ 31-8
NOU § 13-9§ 31-9
NOU § 14-1 første til tredje ledd§ 17-1
NOU § 14-1 fjerde ledd§ 17-5 annet ledd
NOU § 14-2 femte ledd§ 17-5 første ledd
NOU § 14-2§ 17-2
NOU § 14-3§ 17-3
NOU § 14-4§ 17-4
NOU § 14-5-
NOU § 15-1§ 15-1
NOU § 15-2§ 15-2
NOU § 15-3§ 15-3
NOU § 15-4§ 15-4
NOU § 15-5§ 15-5
NOU § 15-6§ 16-1
NOU § 15-7§ 15-6
NOU § 15-8§ 15-7 Partshjelp
-§ 15-8 Skriftlig innlegg til belysning av allmenne interesser
NOU § 15-9§ 15-9
NOU § 16-1§ 12-1
NOU § 16-2§ 12-2
NOU § 16-3§ 12-3 første til tredje ledd
NOU § 16-4§ 12-3 fjerde ledd
NOU § 16-5§ 12-4
NOU § 17-1§ 13-1
NOU § 17-2§ 17-2
NOU § 17-3§ 13-3
NOU § 17-4§ 13-4
NOU § 17-5§ 16-2
NOU § 17-6§ 16-3
NOU § 17-7§ 13-5
NOU § 17-8§ 13-6
NOU § 17-9§ 13-7
NOU § 17-10§ 13-8
NOU § 17-11§ 13-9
NOU § 18-1§ 14-1
NOU § 18-2§ 14-2
NOU § 18-3§ 14-3
NOU § 18-4§ 14-4
NOU § 18-5§ 14-5
NOU § 18-6§ 14-6
NOU § 18-7§ 14-7
NOU § 19-1§ 16-15
NOU § 19-2§ 16-16
NOU § 19-3§ 16-17
NOU § 19-4§ 16-18
NOU § 19-5§ 16-19
NOU § 20-1§ 18-1
NOU § 20-2§ 18-2
NOU § 20-3§ 18-3
NOU § 20-4§ 18-4
NOU § 21-1§ 19-1
NOU § 21-2§ 19-2
NOU § 21-3§ 19-3
NOU § 21-4§ 19-4
NOU § 21-5§ 19-5
NOU § 21-6§ 19-6
NOU § 21-7§ 19-7
NOU § 21-8§ 19-8
NOU § 21-9§ 19-9
NOU § 21-10§ 19-10
NOU § 21-11§ 19-13
NOU § 21-12§ 19-14
NOU § 21-13§ 19-15
NOU § 21-14§ 19-16
NOU § 22-1§ 16-5
NOU § 22-2§ 16-6
NOU § 22-2 annet ledd første punktum§ 16-13 første ledd
NOU § 22-3§ 16-7
NOU § 22-4§ 16-8
NOU § 22-5§ 16-9
NOU § 22-6§ 16-10
NOU § 22-7§ 16-11
NOU § 22-8§ 16-12
NOU § 22-9§ 16-13
NOU § 22-10§ 16-14
NOU § 23-1§ 20-1
NOU § 23-2§ 20-2
NOU § 23-3§ 20-3
NOU § 23-4§ 20-4
NOU § 23-5§ 20-5
NOU § 23-6§ 20-6
NOU § 23-7§ 20-7
NOU § 23-8§ 20-8
NOU § 23-9§ 20-9
NOU § 23-10§ 20-10
NOU § 23-11§ 20-11
NOU § 23-12§ 20-12
NOU § 24-1§ 21-1
NOU § 24-2§ 21-2
NOU § 24-3§ 21-3
NOU § 24-4§ 21-4
NOU § 24-5§ 21-5
NOU § 24-6§ 21-6
NOU § 24-7§ 21-6
NOU § 24-8§ 21-8
NOU § 24-9§ 21-9
NOU § 24-10§ 21-10
NOU § 24-11§ 21-11
NOU § 24-12§ 21-12
NOU § 24-13§ 21-13
NOU § 25-1§ 22-1
NOU § 25-2§ 22-2
NOU § 25-3§ 22-3
NOU § 25-4§ 22-4
NOU § 25-5§ 22-5
NOU § 25-6§ 22-6
NOU § 25-7§ 22-7
NOU § 25-8§ 22-8
NOU § 25-9§ 22-9
NOU § 25-10§ 22-10
NOU § 25-11§ 22-11
-§ 22-12 Taushetsplikt og lukkede dører
NOU § 26-1§ 23-1
NOU § 26-2§ 23-2
NOU § 27-1§ 24-1
NOU § 27-2§ 24-2
NOU § 27-3§ 24-3
NOU § 27-4§ 24-4
NOU § 27-5§ 24-5
NOU § 27-6§ 24-6
NOU § 27-7§ 24-7
NOU § 27-8§ 24-8
NOU § 27-9§ 24-9
NOU § 27-10§ 24-10
NOU § 27-11§ 24-11
NOU § 28-1§ 25-1
NOU § 28-2§ 25-2
NOU § 28-3§ 25-3
NOU § 28-4§ 25-4
NOU § 28-5§ 25-5
NOU § 28-6§ 25-6
NOU § 29-1§ 26-1
NOU § 29-2§ 26-2
NOU § 29-3§ 26-3
NOU § 29-4§ 26-4
NOU § 29-5§ 26-5
NOU § 29-6§ 26-6
NOU § 29-7§ 26-7
NOU § 29-8§ 26-8
NOU § 30-1§ 27-1
NOU § 30-2§ 27-2
NOU § 30-3§ 27-3
NOU § 30-4§ 27-4
NOU § 30-5§ 27-5
NOU § 30-6§ 27-6
NOU § 30-7§ 27-7
NOU § 31-1§ 28-1
NOU § 31-2§ 28-2
NOU § 31-3§ 28-3
NOU § 31-4§ 28-4
NOU § 31-5§ 28-5
-kapittel 32
-kapittel 33
-kapittel 34
NOU § 32-1§ 35-1
NOU § 32-2§ 35-2
NOU § 32-3§ 35-3
NOU § 32-4§ 35-4
NOU § 32-5§ 35-5
NOU § 32-6§ 35-6
NOU § 32-7§ 35-7
NOU § 32-8§ 35-8
NOU § 32-9§ 35-9
NOU § 32-10§ 35-10
NOU § 32-11§ 35-11
NOU § 32-12§ 35-12
NOU § 32-13§ 35-13
NOU § 32-14§ 35-14
NOU § 32-15§ 35-15
NOU § 33-1§ 36-1
NOU § 33-2§ 36-2
NOU § 33-3§ 36-3
NOU § 33-4§ 36-4
NOU § 33-5§ 36-5
NOU § 33-6§ 36-6
NOU § 33-7§ 36-7
NOU § 33-8§ 36-8
NOU § 33-9§ 36-9
NOU § 33-10§ 36-10
Til forsiden