Ot.prp. nr. 58 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i svalbardloven m.m. (innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen)

Lov om endringer i svalbardloven m.m. (innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget