Ot.prp. nr. 67 (2000-2001)

Om lov om endringar i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer

Om lov om endringar i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget