Ot.prp. nr. 70 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting (Innkreving av kringkastingsavgift, mv)

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting (Innkreving av kringkastingsavgift, mv)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget