Ot.prp. nr. 76 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven)

Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget