Ot.prp. nr. 91 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m.

Om lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget