Personalreglement for departementene og Reglement for personalforvaltningen i departementene

På denne siden finner du de to ovennevnte reglementene og veiledning til de enkelte bestemmelsene i reglementene.

Fra 1. juli 2019 ble det tidligere Reglement for personalforvaltning i departementene av 1998 erstattet av to dokumenter. Dette er

Det er viktig å se disse to dokumentene samlet.

Reglementene ble fastsatt av Kongen i statsråd ved Kongelig resolusjon av 14. juni 2019. Reglement for personalforvaltningen i departementene ble endret ved Kongelig resolusjon av 8. desember 2023, slik at også Utenriksdepartementet fra 1. januar 2024 ble omfattet av dette reglementet, i tillegg til Personalreglement for utenrikstjenesten.

Se også veiledning til de enkelte bestemmelsene i de to reglementene