Lover og regler

Personalreglement for departementene og Reglement for personalforvaltningen i departementene

Det tidligere reglement for personalforvaltningen i departementene av 1998 er opphevet med virkning fra 1. juli 2019.

 Fra samme tidspunkt har to dokumenter erstattet det tidligere reglementet. Dette er

  1. Personalreglement for departementene, som inneholder bestemmelser som er forhandlet frem mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene i staten, og
  2. Reglement for personalforvaltningen i departementene, som inneholder bestemmelser som supplerer og utfyller personalreglementets bestemmelser, og dessuten viderefører sentrale bestemmelser som gjelder for departementene.

Det er viktig å se disse to dokumentene samlet.

Reglementene er fastsatt av Kongen i statsråd ved Kongelig resolusjon av 14. juni 2019.

Se også veiledning til de enkelte bestemmelsene i de to reglementene

Reglementene finnes også i pdf (publikasjonsnummer H-2452)

-------------------

Arbeidsgiverportalen

Veiledning for arbeidsgivere, HR og ledere,
se Arbeidsgiverportalen på Difi.
Telefon: + 47 22 45 10 00
E-post: redaksjonen@difi.no