Plan for oppretting av den økonomiske ubalansen i kommuneøkonomien

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport fra arbeidsgruppe

Rapport

Plan for oppretting av den økonomiske ubalansen i kommuneøkonomien

Rapport fra administrativ arbeidsgruppe med representanter fra KS, Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet

Mars 2006