Prop. 1 S (2009–2010)

Svalbardbudsjettet

For budsjettåret 2010 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget