Prop. 1 S (2009–2010)

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget