Prop. 1 S (2012–2013)

For budsjettåret 2013 under Samferdselsdepartementet Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618, 5619, 5622 og 5624

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget