Prop. 119 L (2011–2012)

Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.)

Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget