Prop. 124 S (2010–2011)

Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag

Til innhaldsliste

Tilråing

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjera vedtak om delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag i samsvar med eit vedlagt forslag.