Prop. 14 L (2010–2011)

Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)

Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget