Prop. 22 S (2011–2012)

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Kulturdepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2011.

Til toppen
Til dokumentets forside