Prop. 91 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i psykisk helsevernloven

Endringer i psykisk helsevernloven

Les dokumentet

(varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.)

Følg proposisjonen på Stortinget