Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapittel: 20–51, 1600–1651 Inntektskapittel: 3024–3051, 4600–4620, 5341, 5351, 5580, 5605, 5693

Til innhaldsliste

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

I Prop. 1 S (2020–2021) om statsbudsjettet for år 2021 vert dei forslag til vedtak førde opp som er nemnde i eit framlagt forslag.

Til forsida