Prop. 1 S (2023–2024)

FOR BUDSJETTÅRET 2024 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3350 og 5568

Til innholdsfortegnelse

2 Fordeling av enkeltstående tilskudd

Kap. 300, post 78 Tilskudd til priser og konkurranser m.m.

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Arne Bendiksens talentpris

100

100

Arne Nordheims komponistpris1

350

Den internasjonale Ibsenprisen

3 900

4 155

Den Norske Forfatterforening – ytringsfrihetspris

225

225

Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse / Prinsesse Astrids musikkpris

3 375

3 800

Ibsen Scope

2 180

2 300

Ingrid Espelid Hovig stipend2

100

0

Kim Frieles minnepris

1 500

Kultur- og likestillingsdepartementets nynorskpris for journalister

300

300

1 Prisbeløpet er på 200 000 kroner.

2 Prisen deles ut hvert andre år og skal ikke deles ut i 2024.

Kap. 315, post 78 Frivillighetstiltak

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Frivillighet Norge

9 240

9 800

Frivillighetens år 2022

1 500

Innsamlingskontrollen1

300

Norsk musikkråd

5 610

5 950

Oslo kommune – Groruddalssatsingen

5 000

5 000

1 I 2023 mottok Innsamlingskontrollen 300 000 kroner av bevilgningen på kap. 300, post 79.

Kap. 315, post 86 Idrettstiltak

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Arctic Race of Norway

15 000

15 000

Ekstremsportveko på Voss

3 000

3 000

Femundløpet

2 000

Lillehammer Olympiske bob- og akebane

3 200

3 400

Vikersund Hoppsenter

3 880

4 100

Kap. 320, post 74 Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Applaus Scenekunst

2 210

2 340

Arkivforbundet

1 125

1 190

Balansekunst

5 675

6 010

Bergen Dansesenter

1 525

1 615

BRAK

1 800

1 905

Bærum kulturhus – Dans Sørøst-Norge

4 515

4 775

Dans i Trøndelag

1 530

1 620

Danse- og teatersentrum

6 745

7 260

Danseinformasjonen

6 005

6 350

Dansekunst i Østfold

630

670

DansINN1

210

225

DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge

4 235

4 480

Davvi – Senter for scenekunst

5 355

5 670

Dissimilis Norge

5 970

6 320

Dramatikkens hus

18 520

19 600

Europan Norge

945

1 000

Fargespill1

3 105

3 285

Finsk-norsk kulturinstitutt

170

180

Fjelldansen

630

670

Folkemusikk Nord

840

890

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans2

7 420

6 850

Foreningen Norden

6 570

6 950

Fransk-norsk kultursamarbeid

710

750

Interkultur og Aktiv fritid

2 415

2 555

Kirkemusikksenter Nord

935

990

Klassisk

1 255

1 330

Kulturalliansen

1 625

1 720

Kunstsentrene i Norge

7 395

8 430

Landslaget for lokalhistorie

970

1 025

Leveld Kunstnartun

465

490

Midtnorsk jazzsenter

2 315

2 450

Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans

570

600

Music Norway

31 220

33 150

MØST – Musikknettverk Østlandet

2 185

2 300

NORA – Nasjonal og regional arena for dans i Vestfold og Telemark

1 535

1 630

Nordisk kunstnarsenter Dale

4 345

4 600

Norges Husflidslag

15 455

16 350

Norges kulturvernforbund

1 985

2 100

Norges museumsforbund

2 120

2 250

NORLA

23 840

25 310

Norsk arkivråd

555

580

Norsk Folkeminnelag

115

120

Norsk folkemusikklag

120

125

Norsk Forfattersentrum

17 785

18 820

Norsk ICOM

350

370

Norsk jazzforum

13 690

14 500

Norsk kritikerlag

420

440

Norsk kulturforum

1 030

1 090

Norsk publikumsutvikling

1 000

1 050

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

15 290

16 180

Norsk Skuespillersenter

2 245

2 380

Norsk tidsskriftforening

835

880

Norske konsertarrangører

4 970

5 250

Norske Kunstforeninger

5 360

5 670

Norske Kunsthåndverkere

5 785

6 120

Norsk-finsk kulturfond

400

420

Norsk-islandsk kultursamarbeid

1 850

1 960

Norwegian Crafts

4 825

5 110

Office for Contemporary Art (OCA)

21 530

22 780

Ole Bull Akademiet

6 605

6 990

Oslo Arkitekturtriennale

1 030

1 090

PRODA profesjonell dansetrening

2 970

3 140

R.E.D. (Residency Eina Danz)1

630

660

RAS – Regional Arena for Samtidsdans

2 640

2 800

Rom for Dans

2 292

4 430

RYK – Rytmisk kompetansenettverk i Nord1

1 535

1 625

Samspill International Music Network

850

900

Scenekunst Sør

1 210

1 280

Skuespiller- og danseralliansen

29 475

31 200

Slekt og Data

215

230

Sound of Happiness

565

600

STAR

670

710

SØRF – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

1 100

1 160

Sørnorsk jazzsenter

2 120

2 250

TEMPO

1 140

1 200

Transcultural Arts Production (TrAP)

4 410

4 670

Vestnorsk jazzsenter

3 615

3 830

VISP – Produksjonsenhet for visuell kunst

855

900

Voksenåsen – kulturvirksomhet

870

920

Østafjelske kompetansesenter for musikk – ØKS

935

990

Østnorsk jazzsenter

2 345

2 490

1 I tillegg til det ordinære driftstilskuddet foreslås også tiltaket tildelt et engangstilskudd i 2024. Dette engangstilskuddet er ikke inkludert i tabelloversikten ovenfor, men framkommer av vedlegg 3.

2 I driftstilskuddet for 2023 inngikk også et engangstilskudd til markering av jubileumsåret 2023.

Kap. 320, post 75 Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Bergen Kunsthall

10 745

11 370

BIT Teatergarasjen

10 280

10 880

Black Box Teater

11 960

11 660

Bomuldsfabriken Kunsthall

5 400

5 720

Designtreff BeyondRisør

305

325

Det Norske Kammerorkester

10 880

11 510

Det Norske Solistkor

11 555

12 220

Edvard Grieg Kor

8 220

8 700

Figurteatret i Nordland

7 685

8 130

Forbundet Frie Fotografer

970

1 025

Fotogalleriet

2 480

2 625

Galleri Format

2 250

2 380

Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival1

7 060

7 470

Jo Strømgren Kompani

3 155

Kraft Bergen

1 320

1 400

Kristiansand Kunsthall

2 500

2 650

Kulturfestivalen Peer Gynt

4 300

4 550

Kunsthall 3,14

1 335

1 415

Kunsthall Oslo

2 610

2 765

Kunsthall Stavanger

2 630

2 785

Kunsthall Trondheim

2 610

2 760

Kunstnerforbundet

2 170

2 300

Kunstnernes Hus

11 825

12 510

Kvääniteatteri

4 000

Landsforeningen Norske Malere

2 510

2 660

Litteraturhuset i Bergen

2 695

2 850

Litteraturhuset i Fredrikstad

1 505

1 590

Litteraturhuset i Oslo

5 315

5 630

Litteraturhuset i Skien

465

490

Litteraturhuset i Trondheim

1 930

2 040

Melahuset

10 815

11 440

Nasjonal Jazzscene

11 400

12 080

Nordic Black Theatre

7 630

9 080

Norsk Billedhoggerforening

2 860

3 030

Norske Grafikere

1 905

2 015

Norske tekstilkunstnere

2 065

2 185

Oslo Kunstforening

1 740

1 840

Protestfestivalen

345

365

Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

21 730

22 990

ROM for kunst og arkitektur

1 955

2 070

Rosendal Teater

11 565

12 240

Samovarteatret

3 975

2 730

Scene Finnmark

3 000

3 175

Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere

5 555

5 880

Stella Polaris

1 160

1 225

Studium Actoris

585

620

Teater Manu1

18 920

20 020

Tegnerforbundet

2 765

2 930

Tromsø Kunstforening

1 760

1 860

Trondheimsolistene

5 595

5 920

Unge Kunstneres Samfund

4 585

4 850

Unge Viken Teater

8 030

8 500

Verdensteatret

3 155

Vestfossen Kunstlaboratorium

4 240

4 490

Østfold Internasjonale Teater

9 415

9 960

1 I tillegg til det ordinære driftstilskuddet foreslås også tiltaket tildelt et engangstilskudd i 2024. Dette engangstilskuddet er ikke inkludert i tabelloversikten ovenfor, men framkommer av vedlegg 3.

Kap. 323, post 70 Musikk- og scenekunstinstitusjoner

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Arktisk Filharmoni

70 515

74 600

Bergen Nasjonale Opera

23 355

27 710

Brageteatret – Regionteater for Buskerud

16 810

17 780

Carte Blanche

31 325

33 140

Dansens Hus

55 365

58 570

Den Nationale Scene

148 400

157 000

Den Norske Opera og Ballett

705 500

743 770

Det Norske Blåseensemble anno 1734

28 385

30 030

Det Norske Teatret1

199 950

215 540

Det Vestnorske Teateret

21 585

22 830

Haugesund Teater

14 265

15 090

Hålogaland Teater

57 295

60 610

Kilden teater og konserthus

135 820

143 690

Musikkselskapet Harmonien2

155 860

168 150

Nationaltheatret

245 830

260 080

Nordland Teater3

33 950

35 920

Opera Nordfjord

5 410

5 725

Opera Rogaland

2 970

3 145

Opera Trøndelag1

5 185

5 485

Opera Østfold1

6 715

7 105

Operaen i Kristiansund

18 460

19 530

Operalåven i Hallingdal

1 900

OscarsborgOperaen1

5 015

5 305

Oslo-Filharmonien

186 630

197 450

Ringsakeroperaen

5 480

5 800

Rogaland Teater

69 275

73 290

Stavanger Symfoniorkester

95 045

100 550

Teater Ibsen – Telemark og Vestfold Regionteater

30 300

32 050

Teater Innlandet4

34 600

36 600

Teater Vestland1

25 615

27 100

Teatret Vårt – Regionteatret i Møre og Romsdal4

37 815

40 000

Trondheim Symfoniorkester & Opera

99 090

104 830

Trøndelag Teater1

81 790

86 530

Turnéteatret i Trøndelag

18 090

20 140

1 I tillegg til det ordinære driftstilskuddet foreslås også tiltaket tildelt et engangstilskudd i 2024. Dette engangstilskuddet er ikke inkludert i tabelloversikten ovenfor, men framkommer av vedlegg 3.

2 I bevilgningsforslaget til Musikkselskapet Harmonien inngår et særskilt tilskudd som skal dekke renter og avdrag for den statlige andelen av rehabiliteringsprosjekt ved Grieghallen. Dette tilskuddet utgjør i 2024 kr 4 750 000.

3 I bevilgningsforslaget til Nordland Teater inngår et særskilt husleietilskudd som i 2024 utgjør kr 2 927 000.

4 I bevilgningsforslaget til Teater Innlandet inngår et særskilt husleietilskudd som i 2024 utgjør kr 7 030 000.

5 I bevilgningsforslaget til Teatret Vårt inngår et særskilt husleietilskudd som i 2024 utgjør kr 3 155 000. I tillegg er det også innarbeidet et særskilt husleietilskudd til Molde Internasjonale Jazzfestival som i 2024 utgjør kr 1 199 000.

Kap. 325, post 72 Kultursamarbeid i nordområdene

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Arctic Arts Summit

500

1 500

Artica Svalbard

2 900

3 000

Barentskult

1 600

1 500

Det nordlige dimensjons kulturpartnerskap

300

300

Kunsterkollektivet Dáiddadállu

1 000

2 000

Longyearbyen lokalstyre

185

230

Pikene på broen

3 375

3 900

Riddu Riđđu-festivalen

0

1 100

Kap. 325, post 78 Barne- og ungdomstiltak

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Antirasistisk senter – Agenda X

1 490

Assitej Norge

2 300

2 440

Det Norske Teatret – DUS – Den unge scenen

3 100

Festspillene i Nord-Norge – NUK – ny ung kunst

525

Fluks – senter for ung kunst og kultur – Trafo.no

2 900

Fyllingsdalen Teater

535

Jeunesses Musicales Norway (JM Norway)

1 850

Nidarosdomens Guttekor

430

Noregs Ungdomslag

2 030

2 960

Norges Ungdomskor

430

Norsk Scenekunstbruk

18 090

19 200

Norsk Ungdomssymfoniorkester

410

Trondheim International Chamber Music Competition

855

UKM Norge

13 500

Ungdomssymfonikerne

3 645

Valdres sommersymfoni

2 290

Tiltak uten bevilgningsforslag i 2024 foreslås finansiert av spillemidler til kulturformål. Det legges opp til at tilskudd skal kunne videreføres på samme nivå. Tiltak uten oppføring i 2023 fikk tidligere tilskudd fra Norsk kulturfond, kap. 320, post 55.

Kap. 326, post 73 Språktiltak

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

140

150

Kainun institutti – Kvensk institutt

7 885

8 390

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

2 995

3 180

Noregs Mållag

6 375

6 770

Norges Døveforbund

2 785

2 960

Nynorsk avissenter

3 410

3 620

Nynorsk Pressekontor

7 075

8 520

Riksmålsforbundet

1 775

1 880

Ruijan Kaiku – kvensk avis

1 360

1 440

Kap. 326, post 75 Tilskudd til ordboksarbeid

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Det Norske Akademis ordbok (NAOB)

2 160

3 700

Standard Norge – Terminologiarbeid

2 060

2 200

Universitetet i Bergen – Ordboksarbeid (Norsk Ordbok, Bokmålsordboka og Nynorskordboka)

9 570

8 750

Kap. 326, post 80 Bibliotek- og litteraturtiltak

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Bok og bibliotek

1 750

1 850

Døves Media

7 605

8 050

Døves Tidsskrift

495

525

Finsk bibliotektjeneste

450

475

Foreningen !les

6 045

6 400

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

3 755

3 970

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede / døvblinde

330

350

Leser søker bok

8 455

8 950

Norsk barnebokinstitutt

17 580

18 600

Norsk Bibliotekforening

715

760

Norges Blindeforbund – punktskrifttrykkeriet

5 510

5 830

Store norske leksikon

5 985

6 340

Tegn.tv

1 565

1 655

Tiltak for døvblinde

5 200

5 505

Kap. 328, post 70 Det nasjonale museumsnettverket

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Anno museum1

71 710

79 570

Aust-Agder museum og arkiv

24 790

26 230

Baroniet Rosendal

2 160

2 285

Blaafarveværket

11 330

11 990

Buskerudmuseet1

24 845

26 290

Bymuseet i Bergen

20 285

21 470

Dalane Folkemuseum

4 130

6 370

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie

8 875

9 390

Galleri F 15

14 010

14 830

Gudbrandsdalsmusea

5 235

5 545

Hardanger og Voss museum

12 865

13 615

Haugalandmuseet

7 405

7 835

Helgeland Museum

19 885

21 040

Henie Onstad Kunstsenter

14 315

15 150

Jærmuseet

22 055

23 340

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

53 315

46 450

Kraftmuseet

7 650

8 095

Lillehammer museum

80 310

84 970

MiA – Museene i Akershus

32 045

36 440

Midt-Troms Museum

5 085

5 390

Mjøsmuseet

10 625

11 245

Musea i Sogn og Fjordane1

42 530

45 000

Museene Arven (tidl. Stiklestad Nasjonale Kultursenter)

28 060

29 690

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

6 495

6 875

Museene i Sør-Trøndelag

143 425

164 510

Museet Midt

14 410

15 250

Museum Nord

24 995

26 450

Museum Stavanger

25 560

27 050

Museum Vest

20 555

22 750

Museumssenteret i Hordaland

13 370

14 150

Nasjonalmuseet

863 700

936 100

Nordlandsmuseet1

19 850

21 010

Nordmørsmusea (tidl. Nordmøre museum)

9 905

10 485

Nordnorsk Kunstmuseum

33 900

37 870

Nord-Troms Museum

4 645

4 920

Norsk Bergverksmuseum

18 430

19 500

Norsk Folkemuseum

187 725

205 620

Norsk Industriarbeidermuseum

21 490

24 740

Norsk Luftfartsmuseum

15 175

16 060

Norsk Teknisk Museum

35 810

38 890

Nynorsk kultursentrum

24 115

25 520

Næs Jernverksmuseum

2 785

2 950

Oslo Museum

14 815

15 680

Perspektivet Museum

4 035

4 270

Preus museum1

17 315

18 320

Randsfjordmuseet

9 020

9 545

Romsdalsmuseet

10 205

10 800

Ryfylkemuseet

6 790

7 190

Sunnhordland Museum

4 595

4 865

Svalbard museum

2 095

2 220

Sørlandets Kunstmuseum

13 120

24 890

Sør-Troms Museum1

14 630

13 480

Telemark museum

18 950

18 050

Valdresmusea

12 680

13 420

Varanger museum

15 520

16 420

Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta Museum1

4 135

4 380

Vest-Agder-museet1

33 645

35 600

Vestfoldmuseene1

41 875

44 310

Vest-Telemark Museum1

7 815

8 270

Viti1

25 840

27 340

Østfoldmuseene

32 905

34 820

1 I tillegg til det ordinære driftstilskuddet foreslås også tiltaket tildelt et engangstilskudd i 2024. Dette engangstilskuddet er ikke inkludert i tabelloversikten ovenfor, men framkommer av vedlegg 3.

Kap. 328, post 78 Museums- og kulturverntiltak

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Det Internasjonale Barnekunstmuseet

4 960

5 250

Fullriggeren Sørlandet1

13 470

14 250

Ishavsmuseet Aarvak

1 050

1 100

Jødisk Museum i Oslo

7 735

8 190

Jødisk Museum Trondheim

2 630

2 785

Norsk Skogfinsk Museum

3 355

5 550

Sametinget – Dávvirat Duiskkas

2 100

2 220

Skibladner

2 890

3 060

Skoleskipet Christian Radich1

11 710

12 390

Statsraad Lehmkuhl1

17 430

18 440

1 I tillegg til det ordinære driftstilskuddet foreslås også tiltaket tildelt et engangstilskudd i 2024. Dette engangstilskuddet er ikke inkludert i tabelloversikten ovenfor, men framkommer av vedlegg 3.

Kap. 329, post 78 Privatarkiver

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

8 310

8 830

Stiftelsen ASTA

1 300

1 380

Kap. 334, post 78 Filmtiltak m.m.

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Bygdekinoen1

10 630

12 300

Den Nasjonale Filmkommisjonen

3 090

4 480

Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI)

16 800

18 670

Noneda – Norsk nettverk for dataspillbedrifter

205

215

1 I tillegg til det ordinære driftstilskuddet foreslås også tiltaket tildelt et engangstilskudd i 2024. Dette engangstilskuddet er ikke inkludert i tabelloversikten ovenfor, men framkommer av vedlegg 3.

Kap. 335, post 73 Medietiltak

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Institutt for journalistikk – etterutdanning i mediebransjen

5 755

6 100

Kristelig Pressekontor

450

450

Landslaget for lokalaviser

690

730

Nordiske Mediedager

485

510

Fagutvalget for medieforskning

4 180

4 440

Senter for undersøkende journalistikk

2 060

2 190

Kap. 351, post 70 Tilskudd til likestilling

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2023

Forslag 2024

Agder fylkeskommune – Likestilt arbeidsliv

1 030

1 090

CORE – Senter for likestillingsforskning

4 735

5 030

FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

260

175

Kilden informasjonssenter for kjønnsforskning

360

400

NHO – Jenter og teknologi

3 600

3 830

Norges kvinnelobby

1 000

Norske Kvinners Sanitetsforening

360

400

Norges Handikapforbund – Stopp Hatprat

1 130

1 200

TryggEst

7 500

7 500

Til forsiden