Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapittel: 20–51 og 1600–1670 Inntektskapittel: 3021–3051, 4600–4620, 5341, 5580, 5351, 5605 og 5692–5693

Til innhaldsliste

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

I Prop. 1 S (2016–2017) om statsbudsjettet for år 2017 vert dei forslag til vedtak førde opp som er nemnde i eit framlagt forslag.

Til forsida av dokumentet