Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016
Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Justis- og beredskapsdepartementets forslag til budsjett for 2016.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget