Prop. 1 S (2015–2016)

For budsjettåret 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Justis- og beredskapsdepartementets forslag til budsjett for 2016.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget