Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

4 Bistand gjennom ikke-norske frivillige organisasjoner og stiftelser

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 4.1 Bistand forvaltet av ikke-norske ikke-statlige organisasjoner/stiftelser1 fordelt på kapittel og post, 20152 (NOK 1000)

Figur 4.1 Bistand forvaltet av ikke-norske ikke-statlige organisasjoner/stiftelser1 fordelt på kapittel og post, 20152 (NOK 1000)

1 Internasjonale og lokale NGOer.

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Til toppen
Til dokumentets forside