Prop. 10 L (2016–2017)

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene)

Proposisjonen omhandler forslag om at arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter skal avgjøres av Rikslønnsnemnda, samt forbud mot å iverksette eller opprettholde arbeidsstans for å løse tvisten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget