Prop. 108 S (2021–2022)

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2019/1896 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Proposisjonen gjelder forordning (EU) nr. 2019/1896 som oppretter Det europeiske grense- og kystvaktbyrået (European Border and Coast Guard), en videreføring av Frontex, og en del av Schengen-samarbeidet. Hensikten med forordningen er å videreutvikle Den europeiske grense- og kystvakts mandat og styrke kapasiteten til å bistå medlemsstater som opplever utfordringer på sine yttergrenser. Blant annet skal det i perioden 2021-2027 bygges opp en mannskapsstyrke på 10 000 operativt personell.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget