Prop. 110 S (2021–2022)

Kommuneproposisjonen 2023

Til innholdsfortegnelse

1 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2019–2022

For oversikt over kommuneforvaltningens inntekter og utgifter 2019–2022 vises det til vedlegg i Meld. St. 2 (2021–2022) Revidert nasjonalbudsjett 2022.

Til forsiden