Prop. 111 S (2021–2022)

Nokre saker om veg, særskilde transporttiltak og transport i byområda mv.

Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram nokre saker som gjeld veg, særskilde transporttiltak og transport i byområda mv. Det blir føreslått å oppheve eit oppmodingsvedtak og gjort greie for oppfølginga av tre andre slike vedtak.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget