Prop. 114 L (2022–2023)

Endringer i lov om offentlige anskaffelser (forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet)

Endringer i lov om offentlige anskaffelser, som har til formål å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Forslagene innebærer å utvide forskriftshjemlene i loven, slik at departementet kan gi regler for å innføre nye tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget