Prop. 122 S (2018–2019)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap

Prop. 122 S ber om Stortingets samtykke til at Norge kan delta i EUs ordning for sivil beredskap i 2019 og 2020.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget