Prop. 125 L (2022–2023)

Endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter)

Proposisjonen omhandler strengere regulering av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere i form av forbud mot karakteristisk aroma og krav om standardisert innpakning. I tillegg foreslås det å klargjøre røykeforbudenes saklige virkeområde og presisere forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer mv. Det foreslås også enkelte språklige og tekniske endringer i tobakksskadeloven.

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget