Prop. 127 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven (fri utsettelse av foreldrepenger)

Proposisjonen inneholder forslag om å gi foreldre fri adgang til å utsette foreldrepengene fram til barnet fyller tre år.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget