Prop. 128 L (2022–2023)

Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i straffeprosessloven mv. for å bedre etterlevelsen av besøksforbud og kontaktforbud. Etter forslaget kan det ilegges elektronisk kontroll av et besøksforbud, også kalt omvendt voldsalarm.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget