Prop. 13 L (2023–2024)

Endringer i finansforetaksloven (utdelinger fra finansforetak mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til enkelte avgrensede endringer i finansforetaksloven. Det foreslås endringer i reglene for utdeling av utbytte i finansforetak, forenkling av meldeplikten ved grensekryssende konsernetableringer innenfor EØS, og en avklaring av prioriteten for visse eldre kapitalinstrumenter ved avvikling under offentlig administrasjon eller krisehåndtering av finansforetaket.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget