Prop. 130 L (2022–2023)

Endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven som skal bidra til å gjennomføre EU-direktiv 2019/1152 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår (arbeidsvilkårsdirektivet) som ble vedtatt i 2019 og som vurderes som EØS-relevant. Det foreslås bl.a. å utvide kravene til informasjon i arbeidsavtalen, innføre rett til skriftlig svar fra arbeidsgiver hvis det bes om tryggere arbeidsvilkår, og å styrke reglene om prøvetid.

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget