Prop. 138 L (2022–2023)

Endringer i inndelingslova (hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøring)

Kommunal- og distriktsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). Forslaget går ut på å gi departementet en eksplisitt hjemmel til å gjennomføre innbyggerhøringer i saker etter inndelingslova når departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget