Prop. 14 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget