Proposisjoner til Stortinget

Prop. 140 LS (2022–2023)

Endringer i vegtrafikkloven (teknisk kjøretøyinformasjon og sikring av last) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 65/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/621

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i vegtrafikkloven om tilgjengeliggjøring av kjøretøyteknisk informasjon til bruk i kontroll av kjøretøy, innføring av medansvar for transportforetak for sikring av last, samt en mindre lovteknisk presisering. Det foreslås også at Stortinget samtykker til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordning (EU) 2019/621 i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget