Prop. 145 L (2019–2020)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Proposisjonen inneholder forslag om å forlenge midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 til 1. juni 2021. Smitteverntiltak på nasjonalt eller lokalt nivå vil fortsatt kunne hindre ordinær saksavvikling i fylkesnemndene og drift i barnevernet i tiden fremover. Den midlertidige loven anses nødvendig for å sikre en forsvarlig og rettssikker virksomhet i fylkesnemnda og ivaretakelse av barn i fosterhjem og institusjon under utbrudd av covid-19.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget