Prop. 15 S (2023–2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget