Prop. 16 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

3 Bestillingsfullmakter

Det er foreslått auke i bestillingsfullmakter i 2018 for kap. 1720, post 01, med 25 mill. kroner, frå 1 697 mill. kroner til 1 722 mill. kroner. Auka er knytte til bestillingar for styrking av vedlikehald, reservedeler og beredskapsbehaldningar.

Til forsida av dokumentet