Prop. 16 S (2023–2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget