Prop. 164 L (2015–2016)

Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om folkeregistrering (folkeregisterloven). Forslaget innebærer en teknisk revisjon og modernisering av gjeldende folkeregisterlov, og er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett. Hovedformålet med forslaget er å gi regelverket en bedre struktur, angi formålet med folkeregistreringen og å klargjøre blant annet bestemmelsene om taushetsplikt og utlevering av opplysninger fra registeret.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget